Pellets - miljövänligt bränsle

Våra produkter och tjänster

PELLETS AV HÖGSTA KVALITET

Vi erbjuder 6 och 8 mm träpellets av högsta kvalitet, tillverkade av bästa möjliga råmaterial: torrt sågspån, hyvelspån och rester från timmerbearbetning.

Virke av högsta kvalitet

Vi erbjuder hårt och mjukt högkvalitativt europeiskt virke. Allt virke är noga utvalt och hämtat från ansvarsfullt avverkade skogar. Vi kan hjälpa dig med virke av hög kvalitet och vårt kunnande inom området, allt till rimliga priser.

Ekologisk kol av björkved

Vi erbjuder ekologiskt kol av restaurangkvalitet, gjort av björkved i enlighet med hållbara skogsförvaltningsstandarder där träet torkas naturligt före produktion och därför ger en 100 % kemiskt fri och miljövänlig produkt.

Träflis

Vi erbjuder träflis för kraft- och pelletsanläggningar. Vår träflis görs av ved.

Incengroups målsättning är att underlätta ökningen av förnybara energikällors roll i energibalansen.

Brasved

Vad beträffar produktionen av säckar är Incengroups specialitet 40-literssäckar. En standard nätsäck för torkad ved avsedd för kaminer är 50 x 72 cm och väger 14,5-15,5 kg. Vi kan erbjuda björk, ek, al, färdigt delade vedträn och brasved av blandade hårda träslag.

En värld fri från fossila bränslen

Att begränsa den globala uppvärmningen är en av de största utmaningarna. Som ett skogsföretag är vårt mål att bidra till detta och vara en del av lösningen.

Leverans

Vi erbjuder lösningar beträffande leverans av varor, anpassade efter ordermängd, leveransomfång och avstånd. Oavsett typ av aktivitet och orderkvantitet kan vi erbjuda dig den mest passande lösningen.

TRANSPORT:

Estlands fördelaktiga geografiska läge, såväl som tillgången till ett lagernätverk, möjliggör leverans var som helst i Europa, med vilket transportmedel som helst, med betydande kostnadsbesparingar på logistiktjänsterna. Lita på den transportstruktur som vi utvecklat och som gör att vi kan leverera inom kortast möjliga tid!