Tjänster

PRODUKTLEVERANS

Vi erbjuder lösningar beträffande leverans av varor, anpassade efter ordermängd, leveransomfång och avstånd. Oavsett typ av aktivitet och orderkvantitet kan vi erbjuda dig den mest passande lösningen.

Vi levererar högkvalitativa träpellets över hela Skandinavien och Europa och vi är måna om god kundservice och att leverera en produkt av högsta kvalitet.

Du kan kontakta oss på telefon +372 5187 434 eller via e-post info@incengroup.com

Idag arbetar vi med många olika kunder, från mycket stora producenter och värmeverk till mindre regionala producenter och distributörer, och därmed handlar vi med både industriella kvaliteter och premiumkvaliteter av pellets. Vi säljer mer än 100 000 miljoner ton träprodukter per år. Dessutom har vi nyligen ökat handeln med annan biomassa så som träflis, briketter, brasved och träkol av björk

TRANSPORT:

Estlands fördelaktiga geografiska läge, såväl som tillgången till ett lagernätverk, möjliggör leverans var som helst i Europa, med vilket transportmedel som helst, med betydande kostnadsbesparingar på logistiktjänsterna. Lita på den transportstruktur som vi utvecklat och som gör att vi kan leverera inom kortast möjliga tid!

Vi ordnar stora mängder lastbils- och järnvägstransporter. I kombination med våra andra transportsätt kan vi bygga effektiva leveranskedjor.

Det marina nätet täcker Östersjön och Nordsjön samt ansluter till det globala nätverket från de största hamnarna i Europa. Därtill finns bulkfartyg som kompletterar nätverket, så att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar till alla hörn i världen.

Containrar är en ständigt växande del av den marina verksamheten, sedan decennier till avlägsna destinationer över oceanerna, men också för snabbt tilltagande lösningar med intermodala containrar till europeiska destinationer. Våra utmärkta marintjänster är baserade på fasta och robusta scheman, vilket gör att våra kunder kan planera transporterna i detalj medan vi tar ansvar för att leveranserna sker i tid.