Om Incengroup

Incengroup sine verdier er basert på en tro på viktigheten av skoger for en bærekraftig fremtid for alle. En langsiktig tilnærming og vedvarende lønnsomhet er sentralt i Incengroup sin strategiske retning og skaper lønnsom vekst sammen med dedikerte ansatte, innovasjon og kontinuerlig forbedring.

Vårt oppdrag

Å være den mest pålitelige leverandøren av pellets i Europa

Vår visjon

Å utvikle bruken av fornybar energi

Våre kjerneverdier

Tillit

Vi respekterer våre kolleger, kunder og samarbeidspartnere og vi behandler dem slik vi ønsker å bli behandlet. Vi tror at folk jobber bedre dersom forholdet er basert på tillit.

Ytelse

Vi prøver alltid å oppnå de høyeste resultatene på de områdene som er av strategisk betydning for selskapet.

 Vi oppfordrer til initiativ og avgjørende handlinger i selskapets og våre kunders interesse. Vi lærer både av suksesser og fiaskoer.

Vi setter oss ambisiøse mål og vet at når vi streber etter dem, vil vi være i stand til å oppnå mer enn vi forventet.

Åpenhet

Vi behandler hverandre med ærlighet og integritet. Vi uttrykker våre meninger åpent og utveksler informasjon bredt og bevisst. Vi oppfordrer til teamarbeid og åpen dialog for å løse oppgaver.

Vi oppdager nye måter å gjøre forretninger på, noe som gjør at vi kan vinne markedet mer effektivt.

Kundefokus

Alt som er knyttet til kunden har høyeste prioritet i selskapet vårt. Alt vi gjør er fokusert på kundetilfredshet: produktene vi produserer og tjenestene vi leverer.

Kjernen i arbeidet vårt er å oppfylle disse forpliktelsene og forbedre effektiviteten til kundens virksomhet. Vi etterstreber å forutse og oppfylle kundenes behov på et høyere nivå enn de forventer.

Samarbeid

Vi blir ledet av klare og gjensidig avtalte mål og strategier i arbeidet vårt. Vi tror at handlinger som fremmer forretningsutvikling i tråd med integritet, vil gi suksess for selskapet og alle de ansatte.

Vi vurderer alle våre handlinger og oppgaver, ikke bare med tanke på personlig utvikling og fordeler, men også med tanke på å oppnå selskapets mål.

Ansvarlighet

Vi har et ansvar overfor naturen, hverandre og fremtidige generasjoner. Vi er også ansvarlig for at vi alle føler oss trygge på jobben og får muligheter til å utvikle oss.

Når vi påtar oss ansvar, lærer mer og har det gøy, så gjør vi en bedre jobb.

Fordelene med å kjøpe pellets fra Incengroup:

  • Høyt energiinnhold (5,3 kWh) og jevn kvalitet.
  • 6 mm og 8 mm trepellets.
  • ENplus er tilgjengelig.
  • Rask levering
  • Store mengder produkter tilgjengelig som er klare for sending

OPPVARMING MED PELLETS

Trepellets kan brukes i alle kjeler designet for tre og i konvensjonelle peiser utstyrt med en spesiell kurv. Fordelene med slik pellets er de betydelig lavere prisene sammenlignet med andre drivstoffvarianter, samt at det er enkelt og bekvemmelig. Du trenger kun å fylle opp kjelen en gang i uken. Dette er et miljøvennlig drivstoff som er med på å lette bevaring av andre naturressurser.