Om Incengroup

Incengroups värderingar bygger på en övertygelse om skogarnas betydelse för en hållbar framtid för alla. En långsiktig strategi samt hållbar lönsamhet är centrala element i Incengroups strategiska inriktning. Tillsammans med dedikerade medarbetare, innovation och ständiga förbättringar skapar det en lönsam tillväxt.

Vår målsättning

Att vara den mest pålitliga pelletsleverantören i Europa

Vår vision

Att utveckla användningen av förnybar energi

Våra grundläggande värderingar

Förtroende

Vi respekterar våra kolleger, våra kunder och våra partners och vi bemöter dem på ett sådant sätt som vi själva vill bli bemötta på. Vi är övertygade om att människor arbetar bättre när deras relation bygger på förtroende.

Prestation

Vi försöker alltid uppnå högsta möjliga resultat inom områden som är av strategisk betydelse för företaget.

 Vi uppmuntrar initiativ och beslutsamhet i företagets såväl som våra kunders intresse. Vi lär oss av både framgångar och misslyckanden.

Vi sätter upp ambitiösa mål och vi vet att vi i vår strävan efter dessa kommer att kunna uppnå mer än vi förväntat oss.

Öppenhet

Vi behandlar varandra med ärlighet och integritet. Vi uttrycker öppet våra åsikter och utbyter information allmänt och medvetet. Vi uppmuntrar teamarbete och en öppen dialog för att lösa aktuella uppgifter.

Vi upptäcker nya sätt att göra affärer som gör att vi kan vinna marknaden på ett mer effektivt sätt.

Kundfokus

Allt som är förknippat med kunden har högsta prioritet i vårt företag. Allt vi gör är fokuserat på kundnöjdhet: de produkter vi producerar och de tjänster vi tillhandahåller.

Kärnan i vårt arbete är att uppfylla dessa förpliktelser och att förbättra effektiviteten i kundernas verksamhet. Vi strävar efter att förutse och uppfylla våra kunders behov på en högre nivå än de förväntat sig.

Partnerskap

Vi vägleds av tydliga och ömsesidigt överenskomna mål och strategier i vårt arbete. Vi tror att åtgärder som främjar affärsutveckling med en upprätthållen integritetsanda kommer att resultera i framgång för företaget och alla dess anställda.

Vi beaktar alla våra åtgärder och uppgifter inte bara ur en synvinkel av personlig utveckling och förmåner, utan också för att uppnå företagets mål.

Ansvarsfullhet

Vi har ett ansvar gentemot naturen, varandra och framtida generationer. Vi ansvarar också för att vi alla känner oss trygga och säkra på jobbet och att vi ges möjligheter att utvecklas.

När vi tar ansvar, lär oss mer och har roligt så gör vi ett bättre jobb.

Fördelarna med att köpa dina pellets från Incengroup:

  • Högt energiinnehåll (5,3 kWh) och jämn kvalitet
  • 6 mm och 8 mm träpellets
  • ENplus är tillgängligt
  • Snabb leverans
  • Stora mängder produkter finns färdiga för leverans

UPPVÄRMNING MED PELLETS

Träpellets kan användas i alla värmepannor avsedda för trä samt i konventionella eldstäder utrustade med en speciell korg. Fördelarna med sådana pellets är de betydligt lägre priserna jämfört med andra bränslesorter, den enkla användningen och bekvämligheten. Du behöver bara fylla på pannan en gång i veckan. Detta är ett miljövänligt bränsle som hjälper till att bevara andra naturresurser.