Produkter

PELLETS AV HÖGSTA KVALITET

Träpellets är en miljövänlig typ av biobränsle. Fördelarna är de betydligt lägre priserna jämfört med andra bränslesorter, den enkla användningen och bekvämligheten. Vi erbjuder 6 och 8 mm träpellets av högsta kvalitet, tillverkade av bästa möjliga råmaterial: torrt sågspån, hyvelspån och rester från timmerbearbetning.

Våra träpellets används inte bara i pelletsugnar och värmesystem utan också i kraftverk för att generera el och värme. Pellets är unika på grund av deras höga energidensitet samt deras goda transport- och lagringsegenskaper.

Virke av högsta kvalitet

Vi erbjuder hårt och mjukt högkvalitativt europeiskt virke. Allt virke är noga utvalt och hämtat från ansvarsfullt avverkade skogar. Vi kan hjälpa dig med virke av hög kvalitet och vårt kunnande inom området, allt till rimliga priser. Vi har kantat och okantat sågat virke i vårt lager.

​Det mesta av virket sågas med en bandsåg och är KD 8-10 %. Vi har alltid följande i lager: europeisk ek, europeisk ask, europeisk tall, europeisk björk.

Träflis

Vi erbjuder träflis för kraft- och pelletsanläggningar. Vår träflis görs av ved.

Med förnybara energikällors ökade betydelse och byggandet av kraftvärmeanläggningar har efterfrågan på träflis ökat.

Träflis står för cirka 5 % av den årliga försäljningsvolymen av trä, vilket är cirka 400 GWh baserat på energivärde. Träflis produceras av träavfall från avverkningsplatser för skogsförnyelse, snårskog och stammar som samlas in från skogsförbättringsplatser. Materialet lämnas ursprungligen att stå i strängar vid avverkningsområdet och transporteras sedan efter torkning till mellanlagring. Incengroup organiserar huggning av skotorna samt transport av vedflis till köparens lager.

Incengroups målsättning är att underlätta ökningen av förnybara energikällors roll i energibalansen.

Brasved

De träslag som vi använder för att göra brasved av är: björk, ek och al. Virket skärs i 25 cm bitar, delas 4-6 gånger till en diameter på 8-15 cm och staplas i lådor (lårar) eller nätpåsar. Brasved 40 l anses vara det bästa alternativet vid daglig användning.

Vad beträffar produktionen av säckar är Incengroups specialitet 40-literssäckar. En standard nätsäck för torkad ved avsedd för kaminer är 50 x 72 cm och väger 14,5-15,5 kg. Vi kan erbjuda björk, ek, al, färdigt delade vedträn och brasved av blandade hårda träslag. För olika blandningar, kontakta oss per e-post: info@incengroupr.com

Fuktighetsgraden är mellan 14 och 17 %

Ett lastbilslass är 24 pallar, 1 584 nätpåsar.

Ekologisk kol av björkved

Vi erbjuder ekologiskt kol av restaurangkvalitet, gjort av björkved i enlighet med hållbara skogsförvaltningsstandarder där träet torkas naturligt före produktion och därför ger en 100 % kemiskt fri och miljövänlig produkt.

Detta högkvalitativa naturliga kol ger en omedelbar antändning, med hållbart producerad värme under 15 minuter och temperaturer upp till 300 °C, en trevlig och naturlig variant med bra smak, rökfri och luktfri, brandfarliga vätskor är inte nödvändiga.

Kol finns i 20- eller 45-literssäckar. För specialbeställningar, kontakta oss per e-post: info@incengroup.com